Juridische kennisgeving

MEPHISTO SAS, met hoofdkantoor in
Weg naar Sarreguemines
57400 SARREBOURG
Frankrijk
Aandelenkapitaal: 16.500.000 euro

RCS Metz 364 800 276
BTW-nummer: FR 86 364 800 276

De site wordt gehost door Shopify Inc, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, in Canada.
Telefoonnummer: 1-888-746-7439

Alle elementen van de site, in het bijzonder alle grafische, geluids- en tekstuele elementen, inclusief de onderliggende technologie en presentatie van de producten, zijn het exclusieve eigendom van NATURE IS FUTURE.

Het is de internetgebruiker daarom formeel verboden om enige reproductie, representatie of distributie, zelfs gedeeltelijk, uit te voeren van een bepaald element dat integraal deel uitmaakt van de site.

Alle reproducties en afbeeldingen van de site https://www.natureisfuture.com zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NATURE IS FUTURE. Het niet naleven van deze verplichting vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengt.

Op dezelfde manier is elk proces, in het bijzonder met betrekking tot de techniek van framing of deep-linking, formeel verboden, tenzij uitdrukkelijke, speciale en schriftelijke toestemming is verleend door NATURE IS FUTURE.

De naam “NATURE IS FUTURE” is het onderwerp geweest van een handelsmerkregistratie. Bijgevolg vormt elke reproductie van dit merk, die niet is goedgekeurd door NATURE IS FUTURE, een daad van namaak die onderworpen is aan strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging.