Retour- en restitutiebeleid

A. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten door hemzelf of een door hem aangewezen derde (andere dan de vervoerder) om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. de Verkoper, zonder dat hij een reden hoeft op te geven voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant schriftelijk contact opnemen, hetzij per post gericht aan MEPHISTO SAS, route de Sarreguemines, BP 50060, 57401 SARREBOURG, hetzij per e-mail op het adresklantenservice.natureisfuture@mephisto.comen duidelijk en ondubbelzinnig hun wens uiten om zich terug te trekken.

B. GEVOLGEN VAN INTREKKING/RETOURNEREN

Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal MEPHISTO SAS hem alle gedane betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die verschuldigd zijn als de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de meest economische standaardlevering aangeboden door MEPHISTO SAS), onmiddellijk terugbetalen. en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop MEPHISTO SAS op de hoogte werd gesteld van haar besluit om zich terug te trekken.

MEPHISTO SAS zal voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel. Na deze terugbetaling worden geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

MEPHISTO SAS kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van de geretourneerde producten of totdat de Klant een bewijs van verzending van de producten heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De Klant moet de Producten zonder onnodige vertraging en ongeacht de omstandigheden, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij zijn besluit tot herroeping heeft meegedeeld, aan MEPHISTO SAS retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als de Producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen zijn geretourneerd of geleverd.

Retourneren is gratis. Om de kosten verbonden aan het retourneren van het Product probleemloos te kunnen dekken, dient de Klant een retourlabel op het retourpakket te plakken.

Voor Frankrijk: De Klant kan verbinding maken met de website van de vervoerder

http://destinataire.dpd.fr/Beheer uw retourzendingen/ en print het label (service alleen beschikbaar in Frankrijk)

Voor Frankrijk: De klant kan ook per e-mail contact opnemen met de klantenservice van MEPHISTO SAS opklantenservice.natureisfuture@mephisto.comwie het retourlabel naar de Klant stuurt

Voor België: De klant moet per e-mail contact opnemen met de klantenservice van MEPHISTO SAS opklantenservice.natureisfuture@mephisto.comwie het retourlabel naar de Klant stuurt

Het gebruik van deze prepaid labels is essentieel om te kunnen profiteren van gratis retourkosten.

De aansprakelijkheid van de Klant bestaat alleen in geval van waardevermindering van de Producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.