Wettelijke kennisgeving

MEPHISTO S.A.S., met maatschappelijke zetel in
Weg naar Sarreguemines
57400 SARREBOURG
Frankrijk
Kapitaal sociaal: 16.500.000 euro

RCS Metz 364 800 276
BTW-nummer: FR 86 364 800 276

De site wordt gehost door Shopify Inc, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, Canada.
Telefoonnummer: 1-888-746-7439 

Alle elementen van de site, in het bijzonder alle grafische, geluids-, tekstuele elementen, met inbegrip van de onderliggende technologie en de presentatie van de producten, zijn het exclusieve eigendom van NATURE IS FUTURE.

Het is de internetgebruiker dus formeel verboden om over te gaan tot enige reproductie, weergave of distributie, zelfs gedeeltelijk, van een bepaald element dat een integraal onderdeel van de site vormt.

Alle reproducties en weergaven van de site https://www.natureisfuture.com zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van DE NATUUR IS TOEKOMST. Het niet naleven van deze verplichting vormt een inbreuk waarbij de auteur ervan burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk is.

Evenzo is elk proces, met name met betrekking tot de techniek van framing of deep-linking, formeel verboden, behalve met uitdrukkelijke, speciale en schriftelijke toestemming van DE NATUUR IS TOEKOMST.

de benaming " DE NATUUR IS TOEKOMST is een handelsmerk. Bijgevolg is elke reproductie van dit merk, niet toegestaan door DE NATUUR IS TOEKOMST, een daad van inbreuk vormt die strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd.